Кучета DogКотки CatГризачи RodentПтици BirdВлечуги ReptilРиби FishНасекоми Insect
News НовиниInfo ИнформацияContacts КонтактиSitemap Карта на сайта
Начало HomeРегистрация Registration FromФорум ForumЗабравена Парола Password Forgotten
2 международни котешки изложби в една зала, два дни, различни породи котки от цял свят.

eSHa Aqua Quick Test 6 in 1

eSHa Aqua Quick Test 6 in 1

eSHa Aqua Quick Test 6 in 1 Бързо, лесно, безопасно и икономично измерване на 6 от най-важните параметри на водата. Безопасна вода е гаранция за здрави риби и водни растения.
Доброто качество на водата е важно за водните растения и рибите във Вашия аквариум или градинско езерце. С помощта на eSHa Aqua-Quick-Test може лесно да следите 6 важни параметри, определящи качеството на водата: pH (киселинност), KH (карбонатна твърдост), GH (обща твърдост), NO2- (нитрити), NO3- (нитрати) и Cl2 (активен хлор). Тези стойности определят колко “здравословна” е водата във Вашия аквариум. Ако стойностите са извън допустимите граници, може да се появи проблем: заболяване, бум в развитието на нежеланите водорасли - алги, незначителен или липса на растеж, невъзможно размножаване. Качеството на водата зависи от много общи и външни фактори като: растения, риби, обем на аквариума или градинското езерце, дълбочина, системно прехранване на рибите, качеството на водата използвана при частичната смяна на водата, филтрационната система, киселинни дъждове, продължителност на осветлението, слънчева светлина и други. В случай, че някой от важните параметри е извън допустимите граници - трябва да се вземат навременни мерки.
Параметри, определящи качеството на водата Аквариум Градинско Езерце
Киселинност (Acidity) pH 6.8 - 7.6 pH 7 – 8 pH
Карбонатна твърдост (Carbonate hardness) KH 4 - 10 °dH 6 - 12 °dH
Обща твърдост (General hardness) GH 6 - 12 °dH 7 - 14 °dH
Нитрити (Nitrite) NO2- < 0.3 mg/l < 0.3 mg/l
Нитрати (Nitrate) NO3- 25 - 100 mg/l 25 - 100 mg/l
Хлор (Chlor) Cl2 < 0.8 mg/l < 0.8 mg/l
Киселинност или pH на водата
pH се измерва в скалата от 0 до 14. За неутрална среда се счита, когато киселинността е 7 pH. Стойности под 7 означават киселинна вода. Стойности над 7 - алкална вода. В аквариумите и градинските езерца pH не е с постоянна стойност, а варира по време на дневния цикъл (ден / нощ). Тези промени са породени най-вече от изменението на разтворения въглероден диоксид CO2 във водата, което зависи от водните растения и техния растеж. През дневните часове pH се покачва, а през нощта се понижава. За умерено pH се счита от 6.8 до 7.6 за сладководен аквариум и от 7.0 до 8.0 за градинските езерца.

Как може да променим pH?
Когато pH е извън допустимите граници то трябва да се промени постепенно. Бързите изменения на pH са изключително опасни. Най-лесно може да понижите pH с помощта на торф, мека вода или pH-minus препарати. Може да увеличите pH с помощта на pH/KH-plus или с добавянето на твърда вода.

GH - Обща твърдост
GH е общата концентрация на разтворените вещества, които определят твърдостта на водата. Това са соли на калций Ca2+, магнезий Mg2+, които най-често са сулфати (SO4)2-, карбонати (CO3)2- и хлориди Cl- и други. Общата твърдост (GH) е важен параметър, който трябва да се съобрази за различните видове риби и водни растения. GH влияе върху клетъчната мембрана, бъбречната функция, растежа, транспорта на важни соли в тялото на рибите и при водните растения, осмотичното налягане, усвояването на различните минерали и микроелементи и други.

За нормални граници за GH за сладководни аквариуми се счита от 6° до 12° GH и от 7° до 14° GH за градинските езерца. Ако GH е по-ниско (мека вода) - добавете препарат повишаващ GH или GH-increaser. Ако GH е по-високо (твърда вода) - направете частична смяна на водата, използвайте йонообменен филтър за понижаване на GH или абсорбционен филтър.

KH - Карбонатна твърдост (Буфериращ ефект)
KH допринася за общата твърдост GH на водата, но се определя само от соли като: карбонати (CO3)2- и бикарбонати (HCO3)-. Карбонатната твърдост играе важна роля като буфер на киселинността и предотвратява от съществени отклонения от оптималните стойности на pH. KH е в директна връзка с киселинността (pH) и концентрацията на разтворен въглероден диоксид (CO2), която е важна за растежа на водните растения.

Добре буферирана вода за сладководен аквариум се счита такава с 4° до 10° KH, и от 6° до 12° KH за градинските езерца. Вода с твърде ниски или твърде високи стойности на KH може да създаде проблеми на вашите риби и водни растения.

Ако KH е твърде ниско - използвайте твърда вода или препарат, повишаващ KH (KH-increaser).
Ако KH е твърде високо - използвайте мека вода, филтрирайте през торф или добавете препарат, понижаващ KH (KH-minus).

NO2 - нитрити
Нитритите се създават от определени микроорганизми (полезните нитрифициращи бактерии), които разпадат органичните отпадъци от рибите, остатъците от храна, гниещи растения и други. Нитритите са токсични за рибите. Друг вид полезни бактерии превръщат нитритите NO2 в по-малко опасните нитрати NO3.

Високи нива на NO2 означава, че колониите бактерии не са добре развити, или азотния цикъл не функционира добре. NO2 е по-малко опасен в твърда вода (високи стойности на GH и KH). За безопасна вода се счита таква с концентрация на нитрити под 0.3 mg/l. Ако концентрацията на нитрити е твърде висока - направете незабавно частична смяна на водата. След това направете ново измерване на NO2. Опитайте се да разберете, защо NO2 е високо и добавете нитрифициращи бактерии. Нитрифициращите бактерии се размножават, растат и се възстановяват бавно.

NO3 - Нитрати
Крайният продукт от работата на нитрифициращите бактерии са нитратите. Те са лесно усвоими от водните растения. В относително широки граници те са напълно безопасни за рибите и перфектен тор за растенията, растящи извън водните басейни. За разлика от тях, водните растения по-слабо усвояват нитратите. Нежеланите водорасли - алги процъфтяват при високи нива на нитрати. Понякога в аквариумите и градинските езерца нивата на нитратите се повишават над идеалните граници, и най-лесното им понижаване може да се осъществи с частична смяна на водата. За сладководните аквариуми частична смяна на водата в 20 до 25 % месечно обикновено поддържа нитратите в идеалния интервал. За градински езерца с температура над 15 °C - от 10 до 20 % месечно. Препоръчителни нива на нитрати до 25 mg/l осигуряват подтискане на растежа на алгите. Нива от 50 до 100 mg/l са безопасни за рибите и са все още приемливи. Нива над 100 mg/l може да породят проблеми в дългосрочен план. Най-доброто решение за понижаване на нитратите е периодичната частична смяна на вода.

Cl2 - Хлор
Хлорът е дезинфектант, който се добавя в питейната вода и е опасен за рибите. За да намалите концентрацията на активен хлор в питейната вода и да я направите безопасна за рибите - може да я филтрирате през активен въглен, или да я обработите с eSHa Biosafe.

Инструкция за употреба:
1. Със сухи ръце извадете лентичка от флакона и го затворете веднага след това. Не докосвайте тестовите квадратчета с пръсти!
2. Потопете тестовата лентичка за две или три секунди в аквариумната вода или градинското езерце. Всичките тестови квадратчета трябва да бъдат намокрени.
3. Изтръскайте остатъчната вода от лентичката с единично бързо движение.
4. Хлор: сравнете веднага цветното квадратче за хлор директно с таблицата от флакона.
5. Сравнете останалите тестови квадратчета с тези от скалата на флакона след 60 секунди.
6. Ако параметрите са извън безопасните норми - вземете мерки за възстановяване на качеството на водата. Ако се колебаете - потърсете професионална помощ.

Внимание!
Никога не дръжте лентичките под течаща вода! Винаги потапяйте лентичката директно във водата. Ако използвате чаша - уверете се че е напълно чиста. Недобре почистена чаша може да доведе до грешни резултати. Тестовите лентички са чувствителни; затварайте флакона незабавно след като извадите лентичката. Съхранявайте флакона с тестовите лентички на сухо и хладно място (с температура под 30 °C). Не докосвайте тестовите квадратчета с пръсти. Винаги съхранявайте флакона в оригиналната опаковка.

Означенията NO2, NO3 и CO2 се използват за леснота. Правилните означения са NO2¯, NO3¯, Cl2 и CO2.
eSHa, Холандия е с повече от 40 години опит в разработването и производството на препарати за лекуване на заболявания по всички видове декоративни риби, добавки и витамини, препарати против алги и охлюви, торове за водни растения и други.
TOGETHER WE WILL FIND THE SOLUTION
Производител: eSHa
Купи  брой Цена: 32.40 лв.
eSHa Tortufit 10ml
Уникална формула за сладководни костенурки, отглеждани в аквариум или палудариум. Поддържа водата чиста и свежа. Неутрализира замърсителите, тежките метали, активният хлор и хлорамините разтворени в питейната вода, подпомага по-лекото дишане на Вашите костенурки, увеличавайки кислорода във водата.
AAG Stucchi влагозащитена двойна фасунга за TL-5 луминисцентни лампи за монтаж 1883-G5 / 16-TR
Двойна влагозащитена (IP66 / IP67) фасунга за T5 луминисцентни лампи за монтаж.
JBL ProScape PlantStart
За енергичен растеж на растенията: живите бактериални култури правят хранителните вещества достъпни за растенията и насърчават развитието на корените на растенията. Оптимизира усвояването на хранителните вещества от корените на растенията чрез бактериално разграждане на минералите в почвата. Намалява нежелание външни бактерии и колонизацията на синьо-зелените водорасли (цианобактерии).

eSHa Tortufit 10ml


7.30 лв.Купи

AAG Stucchi влагозащитена двойна фасунга за TL-5 луминисцентни лампи за монтаж 1883-G5 / 16-TR


8.90 лв.Купи

JBL ProScape PlantStart


9.50 лв.Купи
Exo Terra Analog Hygrometer PT2466
Аналогов хидрометър (влагомер) за терариум
eSHa Exit 20ml
Препарат против “Бели Точки” - Ихтио. Премахва всички “Точки” и “Кадифе” (Oodinium) по Сладководни Аквариумни Риби.
eSHa Pro-Phyll 20ml
Комбиниран Течен тор за Здрави Водни Растения. Уникална комбинация от хранителни вещества, разработена за сладководни водни растения, която осигурява тяхното подхранване такова, каквото би било в естествената им среда.

Exo Terra Analog Hygrometer PT2466


10.14 лв.Купи

eSHa Exit 20ml


10.50 лв.Купи

eSHa Pro-Phyll 20ml


10.50 лв.Купи
JBL Spirulina 250ml
Специална храна на люспи (премиум качество) за пасящи алги сладководни и соленоводни риби. Подходяща за африкански цихлиди. Опаковка: 250мл
Fluval CO2 Bubble Counter A-7550
Прецизно наблюдение на количеството подаван въглероден диоксид във Вашия аквариум.
JBL SymecMicro
Микрофибърна филтърна кърпичка, предпазваща водата от помътняване.

JBL Spirulina 250ml


10.80 лв.Купи

Fluval CO2 Bubble Counter A-7550


11.00 лв.Купи

JBL SymecMicro


11.60 лв.Купи
Страница: първа страница | предходна страница | / 22 | следваща страница | последна страница
 
©2007-2008 Видео Интелект ООД. Всички права запазени. Дизайн - Video Intellect Ltd.